העימות הגדול – יום 46

פרק ט”ז 

האבות הצליינים 

בשעה שמתקני הדת האנגלים מאסו בדוקטרינות של הדת הקתולית, הם שמרו על רבים ממנהגיה ופולחניה. על אף שהסמכות ועיקרי האמונה של הכנסייה ברומא נדחו על הסף, לא מעט ממנהגיה וטקסיה חדרו לעבודת האל של הכנסייה האנגליקנית. נטען שדברים אלה אינם קשורים לענייני המצפון; שעל אף שכתבי הקודש לא ציוו עליהם, ולפיכך אין הם מהווים חלק מעיקרי האמונה, עם זאת, לא נאסר עליהם, ולכן הם אינם רעים במהותם. קיומם של מנהגים ופולחנים אלה סייע בצמצום הפערים בין הכנסיות שאימצו את הרפורמציה לכנסייה הקתולית ברומא. נטען כי הדבר עשוי לקדם את קבלתם של הקתולים את האמונה הפרוטסטנטית. טיעונים אלה הניחו את דעתם של השמרנים והמתפשרים. אך היו מאמינים שלא ראו כך את פני הדברים. לדידם, העובדה שמנהגים אלה נטו לגשר על התהום שנפערה בין הכנסייה הקתולית לכנסייה הרפורמית, הייתה טיעון מכריע נגד שמירתם. הם ראו בהם את סמלי העבדות שממנה השתחררו, ולא הייתה להם כל כוונה לחזור אליה לעולם. הם טענו שאלוהים כונן בדברו את חוקי עבודת האל, ושאיש אינו רשאי להוסיף עליהם או לגרוע מהם. הכפירה הגדולה החלה מתוך מטרה להחליף את שלטון האל בשלטון הכנסייה. הכנסייה ברומא החלה להטיל איסורים על דברים שאלוהים לא אסר עליהם, ולבסוף, אסרה על דברים שאלוהים ציווה עליהם מפורשות. מאמינים רבים נכספו לשוב לטהרה ולפשטות שאפיינו את הקהילה הקדומה. הם ראו ברבים מן המנהגים והפולחנים של כנסיית אנגליה זכר לעבודת האלילים, ולכן נבצר מהם לקחת חלק בעבודת האל שלה במצפון נקי. אך הכנסייה הקתולית, בגיבוי רשויות החוק האזרחיות, לא אפשרה שום התנגדות או הסתייגות ממנהגיה ופולחניה. השתתפות בטקסי הדת נדרשה על פי חוק, ונאסר על התקהלויות דתיות לא חוקיות. כל מי שעבר על חוקים אלה היה צפוי לעונש מאסר, גלות ומוות. בראשית המאה השבע עשרה, המלך, שזה לאחרונה עלה על הכס באנגליה, הכריז כי הוא נחוש בדעתו לגרום לפוריטנים “ללכת בתלם, או להציק להם עד שיעזבו את המדינה, או גרוע מכך.” רבים מן המאמינים שניצודו, נרדפו ונאסרו, לא ראו כל קרן אור שצפנה בחובה הבטחה לעתיד ורוד יותר, לכן הם האמינו שכדי לשרת את אלוהים על פי צו מצפונם עליהם לעזוב את מולדתם, שכן “אנגליה חדלה לעד להיות מקום ראוי למגורים.” כמה מהם החליטו לבסוף לצאת לדרך ולבקש מקלט בהולנד. הם חוו קשיים, אבדות ומאסרים. מטרותיהם סוכלו, והם נבגדו ונמסרו לידי אויביהם. אך באמצעות התמדה ונחישות, הם הגשימו לבסוף את תכליתם ומצאו מקלט על חופיה הידידותיים של הרפובליקה ההולנדית. כשנמלטו מארצם, הם עזבו מאחור את בתיהם, רכושם ואמצעי המחייה שלהם. עתה הם היו זרים בארץ זרה, שישבו בקרב עם ששפתו זרה ומנהגיו זרים. כדי להתפרנס, הם נאלצו לעבוד במקצועות חדשים שלא היה להם שום ניסיון בהם. אנשים בגיל העמידה שעסקו כל חייהם בעבודת האדמה נאלצו עתה ללמוד מקצועות מכניים. אך הם קיבלו את גורלם ברוח טובה, ולא בזבזו זמן בבטלה או בתלונות. על אף שלפעמים הם סבלו מחסור, הם הודו לאל על הברכות שהמשיך להרעיף עליהם, ושאבו שמחה ואושר מהתחברותם הרוחנית שנערכה ללא הפרעה. “הם ידעו שהם צליינים, ולכן הם לא התמקדו בקשייהם, אלא נשאו מבטם אל השמיים, אל ארצם היקרה, והשקיטו את רוחם ולבבם.” בעיצומם של קשיי הגלות, אהבתם הלכה וגברה. הם בטחו בהבטחות ה’, וה’ לא אכזבם בשעת צרה. מלאכיו אפפו אותם כדי לעודדם ולחזקם. וכאשר יד ה’ הצביעה אל מעבר לים, אל ארץ שבה יוכלו לכונן לעצמם מדינה ולהנחיל לילדיהם מורשת יקרה של חירות דתית, הם לא היססו, אלא יצאו מיד לדרך וצעדו ללא מורא בנתיב שיד ההשגחה סללה לפניהם. ה’ הניח למבחנים ולקשיים לפקוד אותם כדי להכשירם לביצוע מטרתו רבת החסד למענם. קהילת המשיח הורדה לשפל המדרגה, וזאת כדי שתרומם. אלוהים עמד להפגין את גבורתו למענה – לתת לעולם עדות נוספת לכך שהוא לא ייטוש לעולם את חסידיו הדבקים בו. ה’ שולט באירועי העיתים כדי לגרום לזעמו של השטן ולמזימותיהם של הרשעים להקדים את גבורתו, ולגרום לחסידיו להגיע לחוף מבטחים. רדיפות וגלות סללו את הדרך לחירות. כאשר הפיוריטנים נאלצו להתנתק מכנסיית אנגליה, הם חברו יחדיו, כרתו ברית ונשבעו חגיגית כאנשי ה’ החופשיים, “להתהלך בכל דרכיו שנודעו להם או שיתגלו להם.” כאן טמונה הרוח האמיתית של הרפורמציה; העיקרון העליון של האמונה הפרוטסטנטית. כשתכלית זו לנגד עיניהם עזבו הצליינים את ארצם ויצאו להולנד כדי לכונן בית חדש בעולם החדש. רועה הקהילה, ג’ון רובינסון, שיד ההשגחה לא הניחה לו ללוות את הגולים, אמר בנאום הפרידה שלו: “אחים, בקרוב ניפרד, ורק ה’ יודע אם אחיה כדי לראות שוב את פניכם. אך בין אם ה’ הורה לי לומר זאת ובין אם לאו, מצווה אני עליכם, לפני ה’ ומלאכיו המבורכים, ללכת בעקבותיי כפי שאני הלכתי בעקבות המשיח. אם אלוהים יגלה לכם דבר מה באמצעות כלי שרת אחר, היו נכונים לקבל זאת, כפי שהייתם מוכנים ומזומנים תמיד לקבל כל אמיתה שקיבלתם באמצעות שירותי, שכן בטוחני כי אור רב יותר ואמיתות רבות יותר ימשיכו להפציע מדבר ה’ הקדוש. לדידי, לא אוכל לקונן במידה מספקת על מצבן של הכנסיות המתוקנות שהגיעו לסוף פסוק באמונה, ולא תתקדמנה מעבר למורשת שהנחילו להן כלי השרת שחוללו את תיקון הדת. הלותרנים אינם מסוגלים להרחיק לכת ולהתקדם מעבר למה שראה לותר; הקלווניסטים תקועים במקום שבו עזבם איש האלוהים הדגול הזה, אשר לא ראה את כל התמונה. מצב מצער זה ראוי לקינה, שכן על אף שאנשים אלה היו מאורות גדולים שזרחו בזמנם, הם לא התוודעו לתוכנית ה’ בכללותה, ואילו היו עתה בחיים, הם היו מוכנים ומזומנים לקבל אור נוסף. 

“זכרו את הברית שכרתם עם קהילתכם, על פיה התחייבתם להתהלך בדרכי ה’ שנודעו לכם או שיתגלו לכם. זכרו את הבטחתכם ואת הברית שכרתם עם ה’ ואיש עם רעהו – לקבל כל אור וכל אמיתה שייוודעו לכם באמצעות דבר ה’ הכתוב. אך בעת ובעונה אחת, מפציר אני בכם להיזהר במה שתקבלו כאמת. לפני שתקבלו דבר מה בחנוהו, שקלוהו והשווהו עם פסוקים אחרים המבטאים את האמת. שכן לא ייתכן שהעולם הנוצרי ייחלץ באיחור רב כל כך מן העלטה הכבדה של ההתנגדות לנצרות, ושהידע המושלם יפציע מיד.” התשוקה לחירות האמונה והמצפון היא זו שהפיחה השראה בצליינים אלה, וסייעה להם לאזור אומץ ולצאת למסע הארוך דרך הים, שהיה רצוף תלאות וקשיים, ואז לשאת את הקשיים והסכנות במדבריות, לנחות בברכת ה’ על חופי אמריקה ולכונן בה אומה כבירה. אולם, על אף שצליינים אלה היו אנשים ישרים ויראי ה’, הם לא הבינו את העיקרון הכביר של חירות האמונה. הם לא היו מוכנים להעניק לאנשים אחרים את החירות שלמענה הם הקריבו כה רבות. “רק לקומץ אנשים, אפילו בקרב הוגי הדעות ואנשי המוסר הבולטים של המאה השבע עשרה, היה מושג קלוש על העיקרון הכביר הזה שצמח מן הברית החדשה, המכיר באלוהים כשופט היחיד של האמונה האנושית.” הדוקטרינה שעל פיה העניק אלוהים לכנסייה את הזכות לשלוט במצפון האנושי, להגדיר מהי כפירה ולהעניש את “הכופרים”, היא אחת הטעויות הגדולות והמושרשות ביותר של הדת הקתולית. בזמן שמתקני הדת דחו על הסף את עיקרי האמונה של הכנסייה ברומא, הם לא השתחררו לחלוטין מרוח אי הסובלנות שלה. האפלה הכבדה שאפפה את העולם הנוצרי לאורך מאות שנות שלטונה של הכנסייה הקתולית, טרם התפוגגה כליל. אחד מכוהני הדת הבולטים במושבה מסצ’וסטס ביי, אמר: “סובלנות גרמה לעולם להיות אנטי-נוצרי; הכנסייה מעולם לא ניזוקה מענישת הכופרים.” החוק שכוננו המתיישבים החלוצים קבע שרק חברי כנסייה יוכלו להיות מיוצגים בממשל האזרחי. הם כוננו סוג של מדינת דת: כל האזרחים נדרשו לתרום מכספם כדי לממן את הכמורה, ולשופטי השלום ניתנה הסמכות לדכא את הכפירה. בדרך זו ניתן השלטון האזרחי בידי הכנסייה. במהרה, אמצעים אלה הובילו לתוצאה הבלתי נמנעת – רדיפה. 

אחת עשרה שנים אחרי הקמת המושבה הראשונה על אדמת אמריקה הגיע רוג’ר וויליאמס לעולם החדש. בדומה לצליינים הראשונים, הוא זכה ליהנות כאן מחופש דת. אך בניגוד להם, הוא ראה את מה שמעטים ראו בימיו: שהחירות הזו היא זכותם הטבעית של כל בני האדם, יהיו אשר יהיו עיקרי אמונתם. הוא היה מחפש אמיתי ונלהב של האמת, וגרס, בדומה לרובינסון, שלא ייתכן שכל האור מדבר ה’ כבר ניתן לעולם. וויליאמס “היה האדם הראשון בעולם הנוצרי המודרני שכונן את התורה המלאה של חירות המצפון והדת ודגל בשוויון ההשקפות לפני החוק.” הוא הכריז כי מחובתם של שופטי השלום לרסן את הפשיעה, אך לא לשלוט במצפון. הוא אמר: “הציבור או שופטי השלום יכולים לפסוק את הפיצוי שאמור אדם לתת לזולתו, אך כאשר הם מנסים לקבוע את חובתו של האדם לאלוהים, הם חורגים מסמכותם. לפיכך, לציבור לא יהיה יותר שום ביטחון, שכן ברור שאם הסמכות נתונה בידי שופט השלום, הוא יקבע עיקרי אמונה או מערכת צווים מסוימת היום, ואחרת למחרת; כך עשו מלכים ומלכות רבים באנגליה, אפיפיורים רבים ומועצות שונות בכנסייה הקתולית; כך הפכה האמונה לבליל של בלבול ומבוכה.” 

השתתפות בטקסי הכנסייה הממסדית הייתה חובה, וכל מי שנעדר מטקסיה נענש בקנס או במאסר. “וויליאמס גינה את החוק בכל פה; החוק הנורא ביותר שנחקק בבית המחוקקים באנגליה, לא כפה השתתפות בטקסי הכנסייה. הוא ראה בניסיון להכריח אנשים להתפלל עם אנשים שאמונתם שונה, חילול בוטה של זכויותיהם הטבעיות; לגרור לתפילה בציבור אנשים שאינם דתיים או שאינם מעוניינים בכך, נראה בעיניו כצביעות לשמה. הוא אמר: ‘אין לכפות על איש להתפלל, לסגוד לאל או לעבוד את אלוהים בניגוד לרצונו.’ ‘מה?!’ הכריז יריבו בעודו מתפלא על עיקרי משנתו, ‘האין השכיר ראוי למשכורתו?’ ‘אכן כן,’ השיב וויליאמס, והמשיך: ‘והוא יקבל אותה ממעסיקיו’.” רוג’ר וויליאמס היה איש אלוהים אהוב ומכובד שנחשב לרועה נאמן, שניחן במתנות הנדירות של יושרה בלתי מתפשרת ונדיבות לב אמיתית; אולם, הרשויות לא יכלו עוד לעבור בשתיקה על התכחשותו הנחושה לזכותם של שופטי השלום לשלוט בכנסייה, ועל דרישתו לחירות דתית. נטען כי יישום הדוקטרינה החדשה “יערער את המצב ואת השלטון במדינה.” נגזר עליו גירוש מן המושבות, ולבסוף, כדי להימנע ממאסר, הוא נאלץ לברוח ליערות בעיצומם של סופות החורף והקור המקפיא. הוא מספר: “במשך ארבעה עשר שבועות היטלטלתי מפה לשם בקור הצורב של החורף, בלי לדעת טעמם של פת לחם או מיטה. אך העורבים כלכלו אותי במדבר”. לפעמים, עץ חלול שימש כמקום מחסה בעבורו. וכך הוא המשיך במנוסתו המרה בשלגים וביערות העבותים חסרי השבילים, עד שמצא מקלט אצל שבט אינדיאני, שזכה בחיבתו ובאמונו כאשר התאמץ ללמדו את אמיתות הבשורה. 

צור קשר

    על מנת לקבל את תורת ישראל באמצעות וואטסאפ, הורידו את אפליקציית וואטסאפ. הוסיפו איש קשר חדש ״תורת ישראל״ בנייד שלכם עם המספר:
    1-916-281-8262+
  • שדה זה הינו למטרות אימות וצריך להישאר ללא שינויים.

Posted in

תורת ישראל